Μητρικός θηλασμός!! Στο Aquabirth προσεγγίζουμε το θηλασμό και από την πλευρά της μαίας και από την πλευρά της ψυχολόγου

δίνοντας στη μέλλουσα μητέρα αλλά και στον πατέρα, μια ολοκληρωμένη και επιστημονική άποψη για το θηλασμό, πως γίνεται πρακτικά, πως αυτός μπορεί να εγκαθιδρυθεί και τι σημαίνει θηλάζω από όλες τις πλευρές!!

Ο μητρικός θηλασμός είναι μια εμπειρία που περικλείει το σώμα και το συναίσθημα! Στόχος των σεμιναρίων μας ήταν και είναι πάντα στο Aquabirth να προσεγγίσουμε το θηλασμό από αυτές τις δυο πλευρές: πρακτική και ψυχολογική/ συναισθηματική!

Αυτή ακριβώς η προσέγγιση, μαίας και ψυχολόγου καθιστά αυτό το σεμινάριο μας, μοναδικό στο είδος του αφού η γυναικεία φύση προσεγγίζεται στην ολότητά της!!

Με τη μαία μας, Κατερίνα Γεωργακούλα και την ψυχολόγο μας Δέσποινα Γραββάνη!

Από το σεμινάριο “μητρικού θηλασμού” στο Aquabirth, την Παρασκευή 26.2.2016!