Όροι Χρήσης

Κανονισμοί και όροι χρήσης των υπηρεσιών του Aquabirth

• Τα μηνιαία πακέτα συνδρομών των ομαδικών προγραμμάτων προπληρώνονται και έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε 30 ημέρες μετά από την έναρξή τους, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιστρέφονται.
• Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου μαθήματος μηνιαίας συνδρομής ή ατομικού μαθήματος, ενημερώνετε το Aquabirth, pregnancy & family fitness place τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Στην περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης, θα καταγράφεται σαν παρουσία.
• Παρακαλούμε να έχετε καταναλώσει το τελευταίο γεύμα 2-3 ώρες πριν και να φοράτε άνετα και κατά προτίμηση εφαρμοστά ρούχα.
• Σε οποιαδήποτε περίπτωση προσωπικής αμέλειας, απροσεξίας ή τυχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή στο χώρο του Aquabirth, pregnancy & family fitness place, το κέντρο δε φέρει ουδεμία ευθύνη .
• Τα μέλη πρέπει να ακολουθούν πιστά και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του προσωπικού της Aquabirth, pregnancy & family fitness place.
• Οι ασκήσεις ΔΕΝ πρέπει να επιχειρούνται σε καμία περίπτωση από τα μέλη σε προσωπικό τους χώρο, χωρίς την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού της Aquabirth, pregnancy & family fitness place.
• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, καφέ, καθώς και τσίχλες και καραμέλες στο χώρο της αίθουσας.
• Το Aquabirth, δε φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά σας αντικείμενα.
• Σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται να απευθύνεστε στους υπεύθυνους του κέντρου το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις υποδείξεις του και δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου.
• Η εγγραφή κάθε νέου μέλους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

Κανονισμοί και όροι χρήσης της παρούσας διαδικτυακής σελίδας του Aquabirth

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.aquabirth.gr αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω Όρους Παροχής Υπηρεσιών και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας.
Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία Aquabirth, pregnancy & family fitness place,μέσω της ιστοσελίδας www.Aquabirth.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.
Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει το Aquabirth ή οι προμηθευτές της επί του υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Aquabirth αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας Aquabirth.gr. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής για αυστηρά προσωπική χρήση του χρήστη.
Το Aquabirth δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους χρήστες του aquabirth.gr, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως στην Εταιρεία τη συναίνεσή τους προς τούτο. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά το Aquabirth με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση info.aquabirth@gmail.com
Το Aquabirth δύναται να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Aquabirth φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών και εν γένει στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή πληρότητά τους.