Το workshop- προετοιμάζοντας το ζευγάρι για τον τοκετό του Σαββάτου 4/3,

θα πραγματοποιηθεί σε δυο τμήματα 10.00- 11.30 & 11.30 – 13.00, λόγω αυξημένης ζήτησης!

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής εδώ! 

Ενημερωθείτε εκτενέστερα για το ” προετοιμάζοντας το ζευγάρι για τον τοκετό”